รองรับแนะนำการให้บริการทางโทรศัพท์เป็นภาษาอังกฤษและภาษาญี่ปุ่น

FirstClassJapan-TOKYO

ชำระด้วยบัตร

สำหรับท่านที่ชำระด้วยบัตรเครดิต กรุณาติดต่อทางโทรศัพท์

※สามารถชำระทางอินเตอร์เน็ต แต่เพื่อเป็นการตรวจยืนยันบุคคล จำเป็นต้องติดต่อทางโทรศัพท์ในขั้นตอนสุดท้าย
 ท่านที่ติดต่อทางโทรศัพท์จะสามารถทำการชำระได้เร็วขึ้น

TOP ↑