รองรับแนะนำการให้บริการทางโทรศัพท์เป็นภาษาอังกฤษและภาษาญี่ปุ่น

สถานค้าประเวณีชั้นสูงสุดอันดับหนึ่งของญี่ปุ่น【FirstClassJapan-TOKYO】